Subscribe a newsletter
If you don't want to miss any events organised in the Edith Stein House, subscribe an e-mail newsletter.
Choose a type of events and current news that you would like to be informed in the e-mail newsletter:
Your e-mail address:
Send
The address has been added.
The address already exists.
Please insert your email address.
Share your opinion about the event.
Specify attractiveness of the event subject:
very high
high
neither high
nor low
low
low
Are you interested in participation in a similar event in the future?
yes
no
I don't know
How did you find out about the event?
from a friend
from the ESS newsletter
from the www.edytastein.org.pl website
from the Facebook message
from a search engine
in a different way, how:
Your opinion matters to us!
Share you reflections on how we can make the next event better.
Send
The questionnaire has been sent. Thank you!
Have you got any idea for cooperation?
Contact us!
Full name*:
E-mail*:
Telephone:
Message:
* Mandatory fields
Send
Fill out the * - marked fields.
The form has been sent.
Sitemap        PL | DE
19 / 02 / 2019 - 19 / 02 / 2019
find out more
21 / 01 / 2019 - 21 / 01 / 2019

Tematyką wykładu będzie problematyka poruszona przez dr hab. Michała Głowalę w jego pracy habilitacyjnej "Możności i ich akty". Studium z tomizmu analitycznego". Szanowny prelegent w swoim wystąpieniu postara się odpowiedzieć na trzy główne pytania: Jakie racje przemawiają za doniosłością metafizyki możności dla różnych dziedzin filozofii? Jakie są reprezentatywne problemy metafizyki możności? Gdzie w scholastycznej metafizyce możności znajduje się klucz do rozstrzygnięcia tych problemów?

find out more
20 / 01 / 2019 - 20 / 01 / 2019

Zmartwychwstania - oto jest droga dla każdego z nas, dla całej ludzkości.

find out more
18 / 01 / 2019 - 18 / 01 / 2019
find out more
16 / 01 / 2019 - 18 / 01 / 2019
find out more
16 / 01 / 2019 - 16 / 01 / 2019
find out more
15 / 01 / 2019 - 15 / 01 / 2019
find out more
10 / 01 / 2019 - 10 / 01 / 2019
find out more
01 / 05 / 2018 - 31 / 12 / 2018
find out more